• Underkläder från ledande leverantörer
Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Klarna Payment with Payson Payment with Swish
Fri frakt över 599:-

Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy för Näckrosen Underkläder AB                                                  

Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Näckrosen Underkläder AB (”vi” eller ”oss”)

samlar in, behandlar, lämnar ut och lagar dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

 • Den juridiska enhet som ansvarar för behandling av dina personuppgifter är:
 • Näckrosen Underkläder AB
 • Södra Storgatan 13
 • 575  31 EKSJÖ
 • Org  nr 559151-0713
 • [email protected]2. Beskrivning av behandling

Tillhandahållande av tjänster & produkter

Leverans av våra produkter och tjänster:

Personuppgifter används för att kontakta dig vid leverans av produkter som du har köpt, beställt och/eller prenumererar på.

Utskick av nyhetsbrev:

Personuppgifter används till att skicka ut nyhetsbrev som du har anmält dig till.

Kreditupplysning:

Personuppgifter kan användas till att begära en kreditupplysning i samband med köp.

Kundservice:

Support i samband med dina köp och prenumerationer samt övriga frågor.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter

Allmänna personuppgifter:

T.ex:

 • Namn och adress.
 • E-post.
 • Telefonnummer.
 • Betalningsinformation
 • Köp- och betalningshistorik.
 • Användning av digitala tjänster.
 • Inloggningsuppgifter i samband med kundsupport.

Känsliga personuppgifter:

Uppgifter om hälsa, t.ex. sjukdomar, protesanvändning, klädstorlek,

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grunder

 • Om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.
 • Om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. enligt bokföringslagen.
 • Om det är nödvändigt för ändamål som rör Näckrosen Underkläder AB´s berättigade intresse att skicka nyhetsbrev, begära kreditupplysning och i övrigt kunna erbjuda en effektiv kundservice.
 • Ditt samtycke.

3. Beskrivning av insamling

Vi samlar in uppgifter från följande källor

 • Direkt från dig.
 • Från andra källor som är tillgängliga för allmänheten, exempelvis telefonregister, webbplatser och geodemografiska klassificeringar.

4. Utlämning av personuppgifter 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande fall

 (ii) Med de leverantörer vi samarbetar med som stöd i vår verksamhet, t.ex.

 • Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundservice
 • Leveranstjänster
 • Finansinstitut och betaltjänstleverantörer.

(iii) Om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

5. Lagring av personuppgifter

Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver

 • I samband med leverans av våra produkter och tjänster kommer vi att bevara dina personuppgifter i upp till sex år efter avslutad kundrelation i enlighet med bokföringslagen, om det inte finns särskilda skäl att spara information en längre period.
 • Så länge ett samtycke till att ta emot nyhetsbrev inte återkallats, och såvida vi inte har skyldighet att spara personuppgifter, t.ex. i samband med en rättslig förpliktelse.
 • I allmänhet kommer personuppgifter som rör allmänna förfrågningar från icke-registrerade kunder raderas efter ett år, om det inte finns särskilda skäl för att bevara informationen under en längre period.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Personnummer i vissa fall

  

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grunder

 • För att kunna leverera varor Du beställt från oss samt utskick av nyhetsbrev.

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande fall

 • Om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning

Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver

 • I samband med samarbete, försäljning och leverans av produkter och tjänster, kommer vi att lagra dina personuppgifter i upp till sex år efter avslutad kundrelation i enlighet med bokföringslagen, såvida det inte finns särskilda skäl för att spara information en längre period.

Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver:

 • Om vi har en aktiv kundrelation kommer vi att bevara dina personuppgifter i upp till sex år efter avslutad kundrelation i enlighet med bokföringslagen, såvida det inte finns särskilda skäl att spara information en längre period.
 • Om vi inte har en aktiv kundrelation, men du har gett ditt samtycke till att motta nyhetsbrev eller marknadsföring, kommer vi att bevara personuppgifterna tills du återkallar ditt samtycke. Detta förutsätter att vi i övrigt inte har skyldighet att spara personuppgifterna, t.ex. i samband med en rättslig förpliktelse.
 • I allmänhet kommer personuppgifter om icke-registrerade kunder att raderas efter ett år, såvida det inte finns särskilda skäl för att bevara informationen under en längre period.

6. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter.
 • Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.
 • Du har ovillkorlig rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive riktad marknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta oss på [email protected] Du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
 • Du har ovillkorlig rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive riktad marknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta oss på [email protected] Du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Datainspektionen.

Du har alltid möjlighet att avbeställa nyhetsbrev eller annan kommunikation skickad via e-post/sms genom att använda avanmälningslänken direkt i utskicket.

Vid viktiga förändringar kommer vi att meddela dig genom denna webbplats och via e-post, om möjligt. Senast uppdaterad: 25.05.2018