BH-förlängare 81200 vit - ivory - svart

BH-förlängare används för att öka omfånget på en BH som är för trång.

Två hakar med ca 20 mm emellan. För smalare avstånd se 81500.

När man använder en BH-förlängare måste man vara medveten om att proportionerna mellan omfång och kupa inte blir optimalt.

20 kr