BH-förlängare 81600 vit - ivory - hud - svart

BH-förlängare används för att öka omfånget på en BH som är för trång.

Tre hakar med ca 13 mm emellan.


När man använder en BH-förlängare måste man vara medveten om att proportionerna mellan omfång och kupa inte blir omtimalt.

25 kr