BH-förlängare 81300 vit - svart

BH-förlängare används för att öka omfånget på en BH som är för trång.

Tre hakar med ca 17 mm emellan, centrum till centrum. för smalare avstånd se 81600.

När man använder en BH-förlängare måste man vara medveten om att proportionerna mellan omfång och kupa inte blir omtimalt.

25 kr