BH-förlängare 81300 vit - svart

BH-förlängare används för att öka omfånget på en BH som är för trång.

Två hakar med ca 20 mm emellan. för smalare avstånd se 81600.

När man använder en BH-förlängare måste man vara medveten om att proportionerna mellan omfång och kupa inte blir omtimalt.

25 kr