BH-förlängare 81500 vit - ivory - hud - svart

BH-förlängare används för att öka omfånget på en BH som är för trång.

Två hakar med ca 13 mm emellan. För bredare avstånd se 81200.

När man använder en BH-förlängare måste man vara medveten om att proportionerna mellan omfång och kupa inte blir optimalt.

20 kr